موهای یک زن...

موهای یک زن خلق نشده
برای پوشانده شدن
یا برای باز شدن در باد
یا جلب نظر
یا برای به دنبال کشیدن نگاه
موهای یک زن خلق شده
برای عشقش
که بنشیند شانه اش کند , ببافد و دیوانه شود
دیوانه شود...
عطر مو های یک عشق فراموش شدنی نیست....

/ 4 نظر / 9 بازدید
عروسک

خیلی قشنگ بود آورین آورین[گل]

sthrt

trgh rsth sr hsrth rsth ‌ ‌‌