آدم های راستگو

آدمای راستگو:

خیلی زود و خیلی راحت عاشق میشن

خیلی راحت احساسشون رو بروز میدن

خیلی راحت بهت میگن که دوستت دارن

خیلی دیر دل میکنن

خیلی دیر تنهات میزارن

اما

وقتی زخمی بشن

ساکت میشن

چیزی نمیگن و خیلی راحت میرن

ودیگه بر نمیگردن

/ 2 نظر / 13 بازدید
مریم

آدمایی که زود میرنجن زود میرن زود هم بر میگردن... اما... آدمایی که دیر میرنجن دیر میرن و دیگه بر نمی گردن

علی غم زاده

هی رفیق آنقدر خسته ام که قبری میخواهم قد تمام آرزوهایم دیگر میل به نفس کشیدن ندارم.......