به خاطر تو

این که چه مدت وچقدرازهم دیگردورباشیم بی اهمیت است

عشق من کما کان ازآن توست

وتا ابدعاشق تو خواهم بود

به خاطر تست که اینجام

چه در روح چه در فکر وچه در جسم

وبا ریختن قطره اشکی فرشته تو در کنارت خواهد بود

/ 0 نظر / 7 بازدید