دلم برای تو که نه

عکس هایی از لحظات عاشقانه انتظار

دلم برای تو که نه, ولی برای روزهای با هم بودنمان تنگ شده

برای تو که نه , ولی برای " مواظب خودت باش " شنیدن تنگ شده

برای تو که نه , ولی برای نگاهی که تا پیچ سر کوچه تعقیبم می کرد تنگ شده

برای تو که نه , ولی برای دلی که نگرانم می شد تنگ شده

راستش برای اینها که نه, ولی برای خودت , دلم خیلی تنگ شده...

/ 0 نظر / 11 بازدید