همه هستی ام تویی

عزیز دلم تویی ، مهربانم ، همه هستی ام تویی !

عشق من تویی ، گل من ، همه زندگی ام تویی !

تویی زیباترین گل در  میان تمام گلها در گلستان باغ زندگی

تویی درخشانترین ستاره در میان تمام کهکشانها در آسمان زندگی

همدم من تویی ، بهترینم ، شیرینی لحظه هایم تویی !

همنفسم تویی ، زیباترینم ، فرشته قلبم تویی !

تویی لایق یک قلب بی ریا مثل قلب پاکت ...

تویی سرچشمه همه خوبیها مثل قلبت که مانند دریاییست پر از محبت و مهربانی !

همسفرمن تویی ، ای همیشه ماندنی ، آرزوی همیشه من تویی !

همزبان من تویی ، ای تو که با درد دلهای عاشقانه ات مرا به رویاها میبری !

همسفر با من بمان ، تنها نگذار مرا !

اسیر کن مرا در قلبت ، هیچگاه رها نکن مرا !

همسفر مرا دوست داشته باش ، عاشقم کن ، در حسرت عشقت نگذار مرا !

عزیز دلم تویی ، فدای قلب مهربانت ، همه هستی ام تویی !

همسفر ، همنفست دلش همیشه با تو است ، همنفس ، همسفرت تا آخر راه زندگی

با تو است !

ای همیشه یارم تویی عشق ماندگارم ...

عزیز دلم تویی ، گل من ، همه زندگی ام تویی !

/ 4 نظر / 10 بازدید
افسانه

http://zanhe205.persianblog.ir/