بوــے فـَـــراموشے گرفتــہ اَґَ

بوــے فـَـــراموشے گرفتــہ اَґَ 
رَنگــــِ تَنـــ ـهایـــ‗__‗ــــ__‗ـــــــ__‗ـــــــ__‗ــــــــــ‗__‗ــے
دٍل شکستـگے 
بُـغــــض وَ خـامـوشـــــــ‗__‗ـــــے

چـیـزــے نیستــــْ 

تـآریـ ـخ مَصـــرَفـمْــ ـ گذشتـــ ـہ اَستـــْـ !!

/ 2 نظر / 7 بازدید
nazlyporan

ممنون از حضور گرمتان .وب زیبایی دارید[گل][گل]