چقدر قلبت زیباست ♥ تقدیم به عشقم ♥


♥ روزهای زندگی ام گرم میگذرد با تو ، به گرمای لحظه هایی که تو در آغوشمی ♥

♥ با تو گرم هستم و نمیسوزد عشقمان ، ای خورشید خاموش نشدنی ♥


♥ همچو یک رود که آرام میگذرد ، عشق ما نیز آرام میگذرد و تویی سرچشمه زلال این دل ♥


♥ ساعت عشق مان تمام لحظه های زندگیست ♥


♥ ثانیه هایی که پر از عطر و بوی عاشقیست ♥

 
♥ ای جان من ، مهربانی و محبت هایت ، وفاداری و عشق این روزهایت ، امیدی است برای خوشبختی فردایت ♥


♥ میدانم همیشه همینگونه که هستی خواهی ماند ، مثل یک گل به پاکی چشمهایت ♥


♥ به وسعت دنیای بی همتایت ♥


♥ هوای تو را میخواهم در این حال دلتنگی ، امواجی از یاد تو را میخواهم ♥ 

♥ در دریای خاطره های به یادماندنی ♥


♥ هم نفسمی ، ای که با تو یک نفس عاشقم ♥


♥ همزبانمی ، ای که با تو یک صدا برایت احساسات عاشقانه ام را میگویم ♥


♥ حرفی نمانده جز سکوت بین من و چشمانت ♥


♥ که در این سکوت میتوان یک دنیا عشق را خواند ♥


♥ چه با شوق میخوانم چشمانت را و چه عاشقانه گرفته ایم دستهای هم را ♥


♥ گفتی دستهایم گرم است ، گفتم عزیزم این چشمهای تو است ♥

♥ که مرا به آتش کشیده است ♥


♥ همه ی دنیا فریاد عشق ما را شنیده است ، هنوز هم نگاهم به نگاهت دوخته است ♥


♥ چقدر قلبت زیباست ♥


♥ چه بی انتهاست قصر عشق تو و من ، چه خوشبختم از اینکه اینجا هستم ، در کنار تو ♥


♥ تویی که برایم از همه چیز بالاتری و از همه کس عزیزتر ♥


♥ میخوانمت تا دلم آرام بماند ♥

♥ عاشقتم تا ابد ♥


/ 0 نظر / 8 بازدید