به تو و عشق تو ایمان دارم

♥ من اگر روح پریشان دارم        من اگر غصه هزاران دارم ♥
♥ گله از بازی دوران دارم           دل گریان،لب خندان دارم ♥

♥ به تو و عشق تو ایمان دارم ♥

♥ در غمستان نفسگیر ، اگر نفسم میگیرد         آرزو در دل من متولد نشده ، می میرد ♥
♥ یا اگر دست زمان درازای هر نفس جان مرا میگیرد                 دل گریان ، لب خندان دارم ♥ 

♥ به تو و عشق تو ایمان دارم ♥


♥ من اگر پشت خودم پنهانم           من اگر خسته ترین انسانم ♥
♥ به وفای همه بی ایمانم          دل گریان ، لب خندان دارم ♥

  ♥ به تو و عشق تو ایمان دارم ♥

♥ دوستدارم عشقم ♥


/ 0 نظر / 7 بازدید