/ 4 نظر / 9 بازدید
atefeh

اخی جوجو عاشق شدی؟[Armpit]

atefeh

میشه بگی عاشق کی؟

atefeh

مال کدوم شهری؟

شبگرد

عاشق شدي خبر نداري[بغل]