دعای من

دعا کردم تو تنها مال من شی                                               

                                                         تو تعبیر قشنگ فال من شی

 دعا کردم بدونی چشم براتم                                               

                                                       هنوز دل بسته ی بغض صداتم
اگر بازم دلت با دیگرونه                                                     
                                                                چشات دنبال از ما بهترونه

بذار با یاد تو دلخوش بمونم                                                 

                                                         فقط دل تنگی هات با من بمونه
 
 
/ 0 نظر / 7 بازدید